להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


"בצלם נבראה" מאת אריה אביגור
הביא אברהם כהן
 
העלייה ברומן, המבוססת על אירועים אמיתיים, מתרחשת ברובה באלכסנדריה והמשכה בישראל. הסיפור נרקם סביב הולדתה בחטא של ילדה, רשל, מן המעמד הבינוני- נמוך.
ברומן מוצגת סאגה משפחתית המשתרעת על פני שלושה דורות עומדות דמויותיהן של סבא, גבריאל, ושל רשל, בתו החורגת, ראשיתן בסוף המאה תשע- עשרה. אז, החלו להגר למצרים יהודים רבים ממזרח וממערב, כאשר חלקם נקלטים יפה בעיר ועושים חיל בעסקיהם.
סופן של ההתרחשויות- אחרי קום המדינה ועם עלייתן ארצה של רבות הן הדמויות. המתח בין הנפשות והבעיות האישיות הסביכות שלהן גוברים בארץ החדשה ותובעים את פתרונם. סיפור העלילה מוגש בצמידות לתמורות המדיניות במצרים ולהתפתחותו של הרעיון באלכסנדריה. באחדים מן הפרקים מובלט הקשר האמיץ של המהודים הארץ הנילוס לתנועה הציונית.
מן הרקע בדמוגראפי עולים קווים אחדים של מאפייני הקהילה ושל טיב החיים כמיעוט בקרבה של אוכלוסייה עוינת לתקומה היהודית בארץ- ישראל.